Υδρογεωτρήσεις Γεωθερμία Θεσσαλονίκη

Προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε επιτυχία σε ότι και αν κάνουμε.

Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Γεωτρήσεις
 • Υδρογεωτρήσεις
 • Γεωθερμία
 • Καθαρισμός γεώτρησης
 • Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος
 • Διάνοιξη οπών για θεμελίωση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
 • Διάτρηση εδαφών
 • Γεωτεχνικά έργα
 • Τσιμεντενέσεις
 • Δειγματοληψίες
 • Αντλιοστάσια
 • Γεωτεχνικές – Γεωλογικές μελέτες
 • Εδαφοτεχνικές μελέτες
 • Άδειες γεωτρήσεων – Ανανεώσεις

Χρησιμοποιούμε μόνο τα πιο ανανεωμένα μέσα και μεθόδους για την εκτέλεση των έργων μας, σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση. Έχουμε ένα πολύ ευρύ δίκτυο συνεργατών και αξιόπιστες εταιρείες που ειδικεύονται σε διάφορους τύπους εργασίας. Αυτό μας επιτρέπει να εξισορροπήσουμε το φόρτο εργασίας και να εκτελέσουμε τα έργα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.